Hoppa till sidans innehåll

Etikregler vid klubbyte


Etiska regler för alla föreningar i Stockholms Handbollförbund vid
övergångar/klubbyten


Syfte
Det här etikdokumentet har tagits fram i samarbete mellan Stockholms Handbollförbund och
distriktets föreningar i syfte att skapa en bättre relation mellan distriktets föreningar vid
spelarövergångar inom ungdomshandbollen.
Allmänt
Varje förening skall självklart utveckla de spelare man har i sin förening och inte jaga andra
föreningars ”talanger” för övergång
Barn och ungdomshandboll bör och skall man bedriva med kompisar, i första hand i sitt eget
närområde. Naturligtvis ställer detta stora krav på att klubbarna sköts på ett tillfredställande
sätt och att resurser finns för utbildningar/utveckling av spelarna.
D-B ungdomsnivå
På denna nivå skall inte värvningar ske. Vid undantag som t.ex. flyttning gäller följande:
För den ”nya” föreningen:
1. Föräldrarna till spelaren skall alltid kontaktas först innan man tar kontakt med
spelaren för att höra deras åsikt.
2. Kontakt skall därefter alltid tas med spelarens förenings styrelse för att informera om
att man avser att kontakta spelaren.
3. Det är inte tillåtet för en förening att låta en spelare från en annan förening provträna
för den egna föreningen under seriespel och slutspel utan moderföreningens tillstånd.
För spelare och föräldrar
1. Förälder till spelare skall alltid meddela sin moderförenings styrelse om övergång till
annan förening önskas.
2. Förälder till spelare skall alltid meddela sin moderförenings styrelse om spelaren
önskar provträna med en annan förening
3. En spelare får provträna med en annan förening under serie- och slutspelet om både
den nuvarande moderföreningen och den andra föreningen är överens härom.
A-ungdoms och juniornivå:
Kontakt med spelare för eventuell övergång får inte ske under pågående seriespelsperiod
och slutspel. Svenska Handbollförbundets regelverk vid övergångar skall alltid följas, se
www.handboll.info Vid eventuell övergång gäller följande:
För den nya föreningen:
1. Kontakt skall alltid tas med spelarens förenings styrelse och få en bekräftelse på att
kontakt får tas med spelaren.
2. Föräldrarna till spelare under 18 år skall alltid kontaktas först innan man tar kontakt
med spelaren för att höra deras åsikt. Spelare som fyllt 18 år för sin egen talan.
3. Det är inte tillåtet för en förening att låta en spelare från en annan förening provträna
för den egna föreningen under seriespel och slutspel utan föreningens tillstånd.
För spelare och förälder till spelare under 18 år:
1. Spelaren/förälder skall alltid meddela moderföreningens styrelse om att övergång
önskas.
2. Det är inte tillåtet att provträna med annan förening under pågående seriespel och
slutspel utan moderföreningens tillstånd.
3. En spelare får provträna med en annan förening under serie- och slutspelet om både
den nuvarande moderföreningen och den andra föreningen är överens härom
Det är varje förenings skyldighet att efterleva dessa etiska regler för övergångar/klubbyten.
Varje enskild förening är ansvarig för att ALLA deras ledare följer dessa.
På respektive förenings och på Stockholms Handbollförbunds hemsida skall dessa regler
finnas tillgängliga för alla.
STOCKHOLMS HANDBOLLFÖRBUND
Styrelsen

Uppdaterad: 01 OKT 2009 17:23

Westermalm handbolls sponsorer:

f52f00396f918633abea7a8664c7f1b3_eps

noticed moments

Kontakta styrelsen för att sponsra Westermalm handboll och synas här.

Postadress:
Westermalms IF HK - Handboll
Anders Trång, Kungstensgatan 42
11359 Stockholm

Besöksadress:
S:t Eriks Gymnasium, Polhemsgatan 35
11350 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0708324632
E-post: anders.trang@gmail.c...