Hoppa till sidans innehåll

Westermalms föräldrapolicy


Information till föräldrar i Westermalms IF Handbolls barn- och ungdomslag

 

Inledning

Låt oss först slå fast att ni föräldrar är mycket viktiga för föreningens barn- och ungdomslag. Viljor, åsikter och kunnande måste tas till vara för att skapa ett bra samarbetsklimat och som förälder förväntas du bidra med olika arbetsinsatser. Det är också viktigt att du känner till föreningens filosofi och idéer, för att underlätta arbetet för föreningens tränare och på bästa sätt stödja ditt barns idrottande. Tränarens arbete och roll är viktigt för både barnens och föreningens utveckling. Som förälder kan du även läsa ”WIF Handbollsklubbs Verksamhetsplan” för att få grundläggande kunskap om WIF Handbolls verksamhet – dokumentet finns publicerat på www.westermalm.com.

 

Föräldrapolicy

Våra tränare.

WIF Handboll är väldigt stolta över våra ungdomstränare. De flesta har en gedigen bakgrund som handbollspelare, idrottsledare eller någon annan merit som gör dem lämpliga som WIF-tränare. De arbetar ideellt och det är inte ovanligt att de lägger ner 15-20 timmar i veckan på sitt uppdrag - något som föräldrar ibland kan glömma bort genom att ställa orimliga krav. Inför varje säsong jobbar styrelsen med tränarfrågan för att få en så bra tränarsammansättning som möjligt, anpassat till lagens olika behov. Genom styrelsens försorg sker en kontinuerlig utbildning och utveckling av våra tränare och de flesta har gått SHF:s tränarutbildningar i olika nivåer.

 

Våra ungdomar.

Våra ungdomsspelare är grunden för WIF Handboll. En del barn vill bara prova på och sedan fortsätta vidare till någon annan sport - andra vet från början att det är handboll som gäller. 

Oavsett vilken anledningen är till att börja träna och spela hos oss, så är alla ungdomar lika välkomna och viktiga - alla ska få känna att de möts av samma respekt. Ingen får kritisera eller hetsa våra ungdomar, varken på träningsplanen eller under matcherna. Ungdomarna har rätt att utvecklas till handbollspelare efter sin förmåga och i takt med sin egen utveckling.

 

Föräldraansvaret för egna barnet och laget.

Som förälder är du en av nyckelpersonerna och precis som för handbollsspelaren finns vissa regler för dig. Här nedan följer tips och idéer som kan bidra till att du på bästa sätt kan vara delaktig i ditt barns idrottande i WIF:

 

Var en förebild under träning och match

- Hjälp tränarna att skapa gruppkänsla och miljö i laget som utvecklar och stärker barnens motivation och självförtroende.

- Låt tränarna sköta coachning av laget själva (utan inblandning av föräldrar under träningar eller matcher). Kommentera inte vad ditt eget eller andras barn gör under träning eller match då detta är ledarnas ansvar.

- Det är helt oacceptabelt att föräldrar klagar på domare, domslut eller motspelare. Var i alla lägen ett föredöme för ditt barn och WIF Handboll.

- Var som förälder en förebild för rent spel, även utanför plan.

 

Ge mer beröm än kritik

- Ge beröm och uppmuntran i stället för att vara felsökare. Beröm ger barn och ungdomar bättre självförtroende. Fråga gärna om ditt barn hade kul på matchen, inte bara om laget vann. Uppmuntra försök hellre än resultat.

- Tänk på att olika barn har olika ”trösklar” för kritik. Vad ditt barn uppfattar som konstruktiv kritik kan ett annat barn känna som klander.

- Stöd ditt eget barn såväl som andras i med- och motgång.

- Kritisera aldrig ditt eller andras barn på plan eller inför andra.

 

Stöd ditt barn på bästa sätt

- Spelare som är skadad eller sjuk skall inte träna eller spela match.

- Hjälp ditt barn och se till att hon/han kommer tid och är förberedd för träning eller match. Träningstiden är värdefull och ska utnyttjas på bästa sätt.

- Fråga tränarna hur de vill att du meddelar om ditt barn inte kan komma till träning eller match.

- Följ gärna med ditt barn på träning och matcher. Tänk bara på att en del barn upplever det som jobbigt att ha åskådare på träningarna och att träningslokalen ibland kan vara i minsta laget för att föräldrar ska få plats. Prata gärna med ledaren vad han/hon anser om föräldrars medverkan på träningar.

- Förstå vad ditt barn vill ha ut av sin idrott och stöd henne/honom så att målen kan uppnås.

- Hjälp ditt barn att förstå de värdefulla erfarenheter i livet som idrotten kan lära ut. Ditt barn kommer under sin tid i WIF få chansen att lära sig mycket (förutom att bli en handbollsspelare), som till exempel att sova borta i gymnastiksalar och resa tillsammans med laget.

- Uppmuntra ditt barn att idrotta, men pressa inte. Ibland kan en paus vara på sin plats och alla comebacker är alltid välkomna hos WIF.

 

Hjälp WIF att bli en bra förening för ditt barn

- Hjälp laget med de tjänster de ber dig om. Det kan vara bilkörning till matcher, ansvara för lagkassan, att vara funktionär i samband med lagets matcher, att ta hand om vårt café under några timmar per säsong eller att vara lagledare för laget.

- Stöd WIF:s verksamhet genom stödmedlemskap, gärna genom utökat stödmedlemskap inkl. supportertröja.

- Besök regelbundet www.westermalm.com för att ta del av informationen kring WIF:s verksamhet. Här informerar ledarna om händelser som rör laget.

- Du som förälder är alltid en viktig representant för WIF Handboll.

 

Föräldrarna är en viktig resurs som bör tillvaratas på ett bra sätt.

WIF Handboll har många engagerade föräldrar i olika lag och inom andra uppdrag, men det finns alltid plats för fler. Kontakta gärna Styrelsen om du vill vara delaktig i en av Stockholms största handbollsföreningar.

 

Stockholm i september 2010

Westermalms IF Handboll - Styrelsen

 

I arbetet mot sexuella övergrepp inom idrotten använder vi oss av Riksidrottsförbundets policy, vilken går att ladda ner från denna sida.

 

Westermalms föräldrapolicy finns även att ladda hem som pdf-fil här.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:54

Westermalm handbolls sponsorer:

f52f00396f918633abea7a8664c7f1b3_eps

noticed moments

Kontakta styrelsen för att sponsra Westermalm handboll och synas här.

Postadress:
Westermalms IF HK - Handboll
Anders Trång, Kungstensgatan 42
11359 Stockholm

Besöksadress:
S:t Eriks Gymnasium, Polhemsgatan 35
11350 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0708324632
E-post: anders.trang@gmail.c...